AS02- Vang Trắng - Vin De Bordeaux Orangerie AOC (Blanc) 2015

AS02- Vang Trắng - Vin De Bordeaux Orangerie AOC (Blanc) 2015

Nhãn hiệu: CHATÊAU DE L'ORAGERIE Loại: Rượu vang Pháp
Chi ti ế t s ả n ph ẩ ...
275.000₫

Chi tiết sn phm

1.Thành phn : 85% Sauvignon, 5% Muscadelle, 10% Semillon

2.Hương v : Đưc khéo léo t cái nng tháng 9, loi vang này đưc lưu ý vì sc vàng rơm nh và trong. Hương thơm trn vn t ging nho tt nht, đc bit v nho Sauvignon dy mùi trái cây, chua nh và nt chm kỳ l đng li nơi mũi. Trong khi thưng thc, bn s tìm thy v trái cây, mùi hoa trng và khám phá đưc kết cu ca vang, tt c đưc cân bng vi v chua lý tưng, phù hp vi tui vang tr và đ bn v.

3.Vùng đa lý : Nhng ngn đi đt sét đá vôi nm ngay gia vùng Entre-Deux-Mers

4.Nng đ cn: dưi 15%

5.Quy trình vang: Làm lng lnh Lên men nhit đ thp (16-17°C trong 10 ngày)- Điu này to ra ti đa hương thơm và thu đưc v ngon cho vang Thc ăn dùng kèm Là thc ung hoàn ho đ khai v, có th dùng vi các loi thc ăn chết biến sn, tôm cua và cá (đi vi cá đưc nu vi nưc st, nhit đ thích hp đ thưng thc rưi là t 11-15°C)

6.Tui trưng thành: Sau 2 năm

7.Niên v: 2015

 

Product Description

1.Grape Varieties : 85% Sauvignon, 5% Muscadelle, 10% Semillon

2.Tasting : Delicately ripened by September’s sun, this wine is noted for it clear, lightly golden straw colour. The fully expressed varietal aromas, where in particular the Sauvignon shows off its fruity, slightly acid and exotic touches which adorn the nose. During tasting, one finds fruit and white flowers and discovers a wine of constitution, well balanced in which its ideal acidity matches that of its youngness and persistence.

3 Terroir : Calcareous clayey hills found in the middle of the Entre-Deux-Mers region.

4.Vinification : Cold settling Fermentation at low temperature (16-17°C during 10 days) - this allowing the maximum number of aromas and a great fineness to be obtained.

5. Foods to accompany it : Excellent as an aperitif, goes well with it delicatessen foods, shellfish and fish (with fish cooked in a sauce, the wine is preferred to be consumed at a temperature between to 11-15°C).

6.Ageing : 2 years.

7.Vintage : 2015

 


BÀI VIẾT THAM KHẢO

Khiếu nại