AS03 - Vang Hồng - L'orangerie AOC Bordeaux Rose 2015

AS03 - Vang Hồng - L'orangerie AOC Bordeaux Rose 2015

Nhãn hiệu: CHATÊAU DE L'ORAGERIE SKU: as03 Loại: Rượu vang Pháp
Chi ti ế t s ả n ph ẩ m ...
275.000₫

Chi tiết sn phm

1.Thành phn: 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 40% Cabernet Franc

2.Hương v: Màu cam ca vang này gi cho chúng ta nh v nhng bui hoàng hôn mùa thu. Hương thơm đưc th hin qua nhng ging nho làm nên loi vang này (trái cây mùa xuân như qu mâm xôi và trái anh đào,,,) Trong khi thưng thc, v gt b ln át bi v chua nh hòa quyn cùng hương trái cây tươi, to nên mt khonh khc mm mi và tươi mát tuyt vi.

3.Nhit đ lý tưng : 15-16°C

4.Nng đ cn: dưi 15%

5.Vùng đa lý : Nhng ngn đi đt sét đá vôi nm ngay gia vùng Entre-Deux-Mers

6.Quy trình vang : Phi đưc sn xut t vic ép nho và trong thùng g. Quá trình lên men nhit đ thp (16-17 °C trong vòng 10 ngày)

7.Thc ăn dùng kèm : Ăn nh hay ăn vt, tht ct lát và thc ăn đưc chế biến sn, tht trng hay tht đ (đưc nêm nếp nht) hay phô mai có v nh

8.Tui trưng thành: 2 năm, mc dù tt nht nên dùng trong vòng 12 tháng

9.Niên v: 2015

 

Product Description

1.Grape Varieties : 30% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 40% Cabernet Franc

2.Tasting : The orange tint within this wine reminds one of autumn sunsets. Its within these varietals that its aromatic potential is expressed, (spring fruits of cherries, raspberries …). During tasting the attack is overridden by the slightly acid sensation which mixed with the fresh fruits, give a great moment of freshness and softness. Ideal

4.Temperature :15-16°C Terroir Calcareous clayey hills found in the middle of the Entre-Deux-Mers region.

5.Vinification : Produced from the must taken out by pressing and the must resulting from vat bleeding. Fermentation at low temperature (16-17°C during 10 days).

6.Foods to accompany it : Snacks, light meals, sliced meat, delicatessen foods, white or red meat (only slightly seasoned), lightly flavoured cheese.

7.Ageing : 2 years, although it’s best is found at 12 months

8.Vintage : 2015

 


BÀI VIẾT THAM KHẢO

Khiếu nại