Tất cả tin tức

2022/04 - Dự án Tòa nhà 101 Láng Hạ Hà Nội - Lắp đặt màn hình tương tác 86 inch cho phòng họp

2022/04 - Dự án Tòa nhà 101 Láng Hạ Hà Nội - Lắp đặt màn hình tương tác 86 inch cho phòng họp

_____
2022/03 - Dự án Tập đoàn BĐS Kim Oanh - Thi công lắp đặt màn hình tương tác IFP 75inch

2022/03 - Dự án Tập đoàn BĐS Kim Oanh - Thi công lắp đặt màn hình tương tác IFP 75inch

_____
2020/06 - Dự án Lắp đặt hàng loạt Bảng Tương tác thông minh cho Tập đoàn  Bất Động Sản tại TP Hồ Chí Minh

2020/06 - Dự án Lắp đặt hàng loạt Bảng Tương tác thông minh cho Tập đoàn Bất Động Sản tại TP Hồ Chí Minh

_____
2020/06 - Lắp đặt Màn Hình tương tác cho Tập đoàn Bất Động Sản tại TP Hồ Chí Minh

2020/06 - Lắp đặt Màn Hình tương tác cho Tập đoàn Bất Động Sản tại TP Hồ Chí Minh

_____
2020/06 - Dự án Lắp đặt màn hình tương tác IFP cho tập đoàn Bất Động Sản đất nền lớn nhất TP.HCM hiện nay

2020/06 - Dự án Lắp đặt màn hình tương tác IFP cho tập đoàn Bất Động Sản đất nền lớn nhất TP.HCM hiện nay

_____
2020/02 - Dự án Lắp đặt màn hình tương tác cho KCN tại TP Vũng Tàu

2020/02 - Dự án Lắp đặt màn hình tương tác cho KCN tại TP Vũng Tàu

______
Sử dụng bảng tương tác thông minh trong phòng họp một cách hiệu quả

Sử dụng bảng tương tác thông minh trong phòng họp một cách hiệu quả

_____
Giải pháp phòng họp 5 sao và những thiết bị conference chuyên nghiệp

Giải pháp phòng họp 5 sao và những thiết bị conference chuyên nghiệp

_____
Màn hình tương tác IFP lựa chọn ưu tiên cho phòng họp của công ty Bất Động Sản

Màn hình tương tác IFP lựa chọn ưu tiên cho phòng họp của công ty Bất Động Sản

_____
10 lợi ích của phòng họp thông minh đạt chuẩn

10 lợi ích của phòng họp thông minh đạt chuẩn

_____