T01-Vang đỏ - Le Tracteur Bleu Vin De France Rouge 2014

T01-Vang đỏ - Le Tracteur Bleu Vin De France Rouge 2014

Nhãn hiệu: CHATÊAU DE L'ORAGERIE SKU: T01 Loại: Rượu vang Pháp
Chi ti ế t s ả n ph ẩ m M ẫ ...
242.000₫

Chi tiết sn phm

Mu rưu vang tưng trưng cho tình cm gia nưc Pháp & nưc M

Loi rưu vang đ 75 cl

1.Thành phn: 100% Merlot, Nhit đ lý tưng :18°C

2.Vùng đa lý: Ngn đi đá vôi đt sét

3.Quy cách : Thùng giy 12 chai

4.Phù hp : ung lin

5.Nng đu: 13-15%

6. Niên v : 2014

 

Product Description

Le Fracteur Bleu Vin de France

1.Grape Varieties : 70% Colombard , 30% Sauvignon

2.Tasting : This wine has lovely menthol hints, with its spices combi- ning with its acidulous, citrus and grapefruit notes. The mouth is fresh and lemony with a slight note of minerality making a nice presence and persistence.

3.Temperature : 50-53°F

4.Foods to accompagny with : Perfect for the beginning of meals, this wine can be reserved for aperitifs. It can also be served with grilled fish, white meat and cheeses.

5.Ageing : 2 years

6.Vintage : 2014

 


BÀI VIẾT THAM KHẢO

Khiếu nại