Bài viết mới

2022/05 - Dự án Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Du Lịch Đà Lạt Lâm Đồng Hệ thống Màn hình cảm ứng tra cứu thông tin

2022/05 - Dự án Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Du Lịch Đà Lạt Lâm Đồng Hệ thống Màn hình cảm ứng tra cứu thông tin

Đăng ngày: 16/05/2022
Được thực hiện tại Sân Bay Liên Khương tỉnh Lâm Đồng, của Phòng Xúc Tiến Thương Mại Du Lịch nhằm giới thiệu tới khách tham quan, những địa điểm du lịch , sự phát triển của tỉnh và thành phố ngàn hoa _____
2022/04 - Dự án Tòa nhà 101 Láng Hạ Hà Nội - Lắp đặt màn hình tương tác 86 inch cho phòng họp

2022/04 - Dự án Tòa nhà 101 Láng Hạ Hà Nội - Lắp đặt màn hình tương tác 86 inch cho phòng họp

Đăng ngày: 26/04/2022
_____
2022/04 - Dự án 12 Màn hình ghép LG 3x4 : Trung Tâm Điều Hành Thông Minh Huyện Bình Chánh

2022/04 - Dự án 12 Màn hình ghép LG 3x4 : Trung Tâm Điều Hành Thông Minh Huyện Bình Chánh

Đăng ngày: 26/04/2022
Trung tâm điều hành của Bình Chánh được thành lập để thực hiện việc điều hành tổng thể về kinh tế , xã hội , an ninh của huyện. Trung tâm được tích hợp các hệ thống, thiết bị, phần mềm và nền tạng hiện đại nhất và liên kết với các trung tâm của cả nước , thúc đẩy sự phát triển của thành phố thông minh _____
2022/02 - Dự án Trường THPT Thủ Khoa Huân - Lắp đặt Bộ đo nhiệt độ và sát khuẩn tay không chạm

2022/02 - Dự án Trường THPT Thủ Khoa Huân - Lắp đặt Bộ đo nhiệt độ và sát khuẩn tay không chạm

Đăng ngày: 26/04/2022