Bài viết mới

2022/08 : Dự án lắp đặt khung cảm ứng IR EKAA 75 inch tại trung tâm giáo dục

2022/08 : Dự án lắp đặt khung cảm ứng IR EKAA 75 inch tại trung tâm giáo dục

Đăng ngày: 17/08/2022
Đầu tháng 8 vừa qua, Trung Tâm Giáo Dục đã tìm đến StarMart.vn để được tư vấn về giải pháp phù hợp với...
2022/08 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh EKAA EDU 86inch tại trại tôm giống Bình Thuận

2022/08 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh EKAA EDU 86inch tại trại tôm giống Bình Thuận

Đăng ngày: 15/08/2022
Với mong muốn nâng cao chất lượng trong các buổi hội họp hơn nữa, đầu tháng 8 vừa qua, quý khách hàng đã tìm đến ...
2022/07 : Dự án lắp đặt 10 bảng tương tác thông minh IWB tại trường tiểu học ĐOÀN THỊ ĐIỂM

2022/07 : Dự án lắp đặt 10 bảng tương tác thông minh IWB tại trường tiểu học ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Đăng ngày: 08/08/2022
Sau thành công của dự án lắp đặt màn hình LEDS P4 cho quý nhà trường tiểu học ĐOÀN THỊ ĐIỂM - Quận Tân Phú...
2022/07 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh OKV 65inch tại Cần Thơ

2022/07 : Dự án lắp đặt màn hình tương tác thông minh OKV 65inch tại Cần Thơ

Đăng ngày: 05/08/2022
Vào tháng 7 vừa qua, với việc mở rộng và xây dựng theo hướng công nghệ hiện đại. ...