Bài viết mới

Lắp đặt bảng tương tác cho trung tâm ngoại ngữ

Lắp đặt bảng tương tác cho trung tâm ngoại ngữ

Đăng ngày: 24/05/2021
_____
Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc

Sàng lọc nhiệt độ không tiếp xúc

Đăng ngày: 20/01/2021
_____
Rửa tay tự động không cần tiếp xúc

Rửa tay tự động không cần tiếp xúc

Đăng ngày: 18/01/2021
_____
Hướng dẫn kết nối và sử dụng bảng tương tác thông minh IWB

Hướng dẫn kết nối và sử dụng bảng tương tác thông minh IWB

Đăng ngày: 04/01/2021
_____