GIẢI PHÁP LỚP HỌC THÔNG MINH

GIẢI PHÁP LỚP HỌC THÔNG MINH

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của thiết bị tương tác, ngày càng nhiều cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp đã lựa chọn thiết bị tương tác để phục vụ cho công tác giảng dạy và hội họp

Có thể tạo ra một giải pháp tích hợp với bảng thông minh, màn hình thông minh, hệ thống hội nghị truyền hình, camera, thiết bị chiếu chuyên nghiệp