Tất cả sản phẩm

Tất cả sản phẩm

Màn hình tương tác LG dòng (TR3DJ / TR3BG)

   

Nhiều tính năng hỗ trợ cho phòng họp và giảng dạy :

  • Cảm ứng 20 điểm, nhiều người cùng lúc
  • Hỗ trợ 2 bút cảm ứng 2 màu cùng lúc
  • Hỗ trợ khóa usb tránh thất thoán thông tin
1 2 3 ... 14