Tất cả tin tức

2022/06 - Dự án Bảng tương tác thông minh IWB - Trung tâm ngoại ngữ tỉnh Sóc Trăng

2022/06 - Dự án Bảng tương tác thông minh IWB - Trung tâm ngoại ngữ tỉnh Sóc Trăng

_____
2021/05 - Dự án Lắp đặt Bảng tương tác cho Trung tâm Ngoại ngữ tại Tỉnh Bến Tre

2021/05 - Dự án Lắp đặt Bảng tương tác cho Trung tâm Ngoại ngữ tại Tỉnh Bến Tre

_____
Tại sao trường học nên chọn Bảng tương tác thông minh cho giảng dạy ?

Tại sao trường học nên chọn Bảng tương tác thông minh cho giảng dạy ?

_____
Cần phải trang bị những gì cho lớp học thông minh

Cần phải trang bị những gì cho lớp học thông minh

_____
Giao hàng lắp đặt khung cảm ứng / bảng tương tác tận nơi

Giao hàng lắp đặt khung cảm ứng / bảng tương tác tận nơi

_____
Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại Công Nghệ 4.0

Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại Công Nghệ 4.0

_____
Đột nhập lớp học thông minh cực kỳ hiện đại tại TP HCM

Đột nhập lớp học thông minh cực kỳ hiện đại tại TP HCM

_____
Tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại trường học

Tập huấn sử dụng bảng tương tác thông minh tại trường học

_____
Bộ giải pháp tương tác All In One cho nền giáo dục hiện đại

Bộ giải pháp tương tác All In One cho nền giáo dục hiện đại

_____
Hướng dẫn kết nối và sử dụng bảng tương tác thông minh IWB

Hướng dẫn kết nối và sử dụng bảng tương tác thông minh IWB

_____